Vitto (Gvngbinos) ✘ Remy – En su nota (Prod.ByYenzzy)